Podľa zistení Marcela Vogela sú krištále presné senzory, ktoré sa dobíjajú z “vydávateľa”. Zosilňujú a prenášajú náboj cez krištáľ smerom k cieľu, pričom sú schopné nabíjať a regulovať tok energie živých organizmov. Takto sa spojí materiálna a duchovná rovina, čiže krištále pozitívnu energiu vychádzajúcu z Teba, viacnásobne vracajú späť do Tvojho tela. Ako by si bol v zrkadlovej miestnosti, kde sa zo všetkých strán pozerá Tvoja usmievavá tvár a tento pohľad v Tvojej duši vytvára pocit šťastia.

vogel_crystal másolat

Pre správne fungovanie Chacrys krištáľovej postele a Chacrys Mini je dôležité, aký priestor si užívateľ vytvorí okolo seba pomocou svojich myšlienok – či už užívateľ leží na posteli pod krištáľmi, alebo drží krištáľ v ruke . Pozitívne myšlienky, príjemné pocity dodávajú pozitívny náboj krištáľom a mnohokrát zosilnenú energiu vracajú do tela.

vogel_crystal_kabbalah_chacrys

legacy1
Marcel Joseph Vogel (1917–1991)

… was a research scientist working at the IBM San Jose Research Center for 27 years. He is sometimes referred to as Dr. Vogel, although this title was based on an honorary degree, not a Ph.D.. Later in his career, he became interested in various theories of quartz crystals and other occult and esoteric fields of study. The Vogel Crystal type cut was created by him.

He also designed the Vogel Crystal Cut, which allegedly focuses “universal life force” by concentrating it and transforming it to a higher level or vibration. Vogel crystals are said to be cut to the extremely precise angle of 51 degrees 51 minutes and 51 seconds, which is also claimed as the precise angle of the sides of the Great Pyramid of Giza. The crystal is further designed along the geometry of the Tree of Life symbol. Its design is said to have come to him in a dream.