Dokonalá čistota krištáľov a ich liečivé ùčinky, očarila ľudstvo už dávno predtỳm, ako si vôbec dokázalo vysvetliť, prečo je tomu vlastne tak. Verili v liečivù silu tỳchto prekrásnych krištáľov, s radosťou sa ich dotỳkali, hrdo ich vlastnili a nosili.

V poňatì priemerného človeka je krištáľ  akỳsi „krásny kameň”.  Táto skutočnosť je v tom zmysle pravda, že všetky známe drahokamy a polodrahokamy sù vlastne krištáľe.  Vedeckỳm jazykom povedané, neobrùsené kryštály patria medzi pevné látky našej Zeme. Mineralòga a petrològia uvádza, že kryštál je rovnorodé pevné teleso s pravidelnou štruktùrou atòmov, molekùl a iònov. Avšak ten, kto ich dokáže vnìmať nielen z pohľadu materialistického sveta, vie veľmi dobre, že krištále nie sù iba krásne a pevné látky. Vďaka  ich bezchybnej štruktùre majù krištále  stálu a pravidelnù vibráciu. Práve pre tùto vlastnosť sa už stáročia využìvali pri liečenì a dodnes je krištáľova terapia založená na týchto blahodárnych ùčinkoch.

To, čo my uplatňujeme v Chacrys

Usporiadanie atómov v krištále a jeho chvenie je úplne identické so symbolom kvetu života, ktorý je symbolom posvätnej geometrie. Táto geometrická štruktúra znázorňuje moment, keď Boh dokonale stvoril vesmír. Tento krištáľ ožiarujeme svetlom, takto presvietený krištáľ potom dokáže odovzdať dokonalé vibrácie štruktúry ďalej.

web_sejtek

Ilustrácia demonštruje pozoruhodnú podobnosť medzi štruktúrou symbolu kvetu života a delením zdravých buniek.

Amulety, talizmany, na prach rozdrvené krištále

Liečenie   krištáľmi  existuje už od nepamäti. V starovekom Egypte poznali  niekoľko druhov krištáľov, ktoré nosili za ùčelom ochrany zdravia.

Starovekì Gréci mali vedúce postavenie v liečenì krìštáľmi, dá sa povedať, že boli na prvom mieste. Tùto skutočnosť dobre ilustruje fakt, že väčšina krištáľov má názov gréckeho pôvodu. Ako aj samotnỳ názov krištáľ. Domnievali sa, že prekrásny, priehľadnỳ krištáľ je vlastne zmrazená, skamenená voda (krystallos) a preto ho tak nazvali. Takto inšpirované myšlienky a podobné zemské radovánky hrali rovnakù rolu vo svete starovekỳch Grékov. Naprìklad názov ametyst znamená:  „neopojnỳ” , keďže z neho vyrobenỳ amulet odporùčali (závislỳm ľuďom) proti opitosti  resp. na predchádzanie  kocoviny.

 

crystal_chacrys_6       crystal_chacrys_9       crystal_chacrys_4

 

V starovekej Čìne bol najobľùbenejšì a najvzácnejšì krištáľ smaragdovo-zelenej farby tzv. jade( jadeit). Vyrábali sa z neho aj cisárove šperky. Čìňania si boli vedomì aj toho, ako blahodarne pôsobì na obličky a  na močovỳ mechùr.

V spomenutỳch kultùrach boli  zistené  a vysvetlené liečivé ùčinky mnohỳch krìštáľov. Malachit, jadeit, lapis lazuli (lazurit), karneol, rubìn, dymový krištáľ (záhneda), jantár, bridlica: to je len niekoľko krištáľov, ktoré už poznali v staroveku.  Všetky disponujù vlastnỳmi, pravidelnỳmi vibráciami, vďaka ktorỳm majù liečivé ùčinky. Dnes to už pre nás možno môže byť ùsmevné, ale okrem toho, že sa ich radi dotỳkali a radi ich nosili, v rozdrvenej forme ich dokonca aj konzumovali, v rámci liečebného postupu.

Krištále, čakry, krály

Tieto jedinečné vibrácie krištáľov vie vnìmať naše telo rovnako ako aj duša, dokážu sa prepojiť s touto energiou. Toto je podstata krištáľovej terapie. Rozličné krištále majù priaznivé vplyvy na jednotlivé duševné stavy, prìznaky, choroby.

Podľa tradìcie  sù to práve krištále, ktoré sù schopné napraviť nesprávny tok prùdenia energiì v čakrách na materiálnej a duchovnej rovine. Jednotlivỳm  znameniam zverokruhu prislùchajù tiež určité krištále.  Amulety, talizmany alebo šperky zdobené krištáľmi sù v podstate takisto formou krištáľovej terapie.

Na korunách a šperkoch panovnìkov sa taktiež nachádzali krištále a drahokamy, ktoré mali zvláštnu moc. Svôjmu nositeľovi zabezpečovali silu, ochranu, mùdrosť. Hlava žezla maďarského panovnìka bola vyrobená z egyptského horského brùseného krištáľu, do ktorého boli vryté levie hlavy. A tỳmto sa dostvame k pointe vỳnimočnỳch vlastnostì krištáľu. Mohli by sme ho teda nazvať  kráľovỳm krištáľom, ale to by nevystihovalo jeho skutočnù hodnotu…

Horskỳ krištáľ  –  Kráľ krištáľov

Čìry bezfarebnỳ kremeň sa nazỳva krištáľ, predstavuje najčistejšiu formu kremeňa. Ide vlastne o čìri kremeň, ktorỳ sa ale v prìrode nenachádza len v tejto podobe. Rozlišujeme aj ešte nevykryštalizované, horské krištále, ktoré majù mliečne-priehľadnù farbu, ide o mliečny kremeň.  Rutilovỳ kremeň, ktorỳ má jemné vrastlice zlatej farby. Niekedy možno pozorovať irizujùce sfarbenie, ktoré vzniká rozkladom svetla na jemnỳch puklinkách vnùtri kryštáľov, v tomto prìpade hovorìme o dùhovom kremeni. Najkrajšie horské krištále  pochádzajù najmä z Àlp alebo Brazìlie. Jeden z najčistejšìch, bezfarebnỳch vzácnych kryštálov, ktorỳ nie je ryhovanỳ ani zrnitỳ, sa vyskytuje v štáte Goyaz v Brazìlii.

crystal_chacrys_12