Dátum školenia: 20. 10. 2018

Miesto: Tržničné Námestie 4810, 945 01 Komárno (BUDOVA TREND)

krištáľové školenie

krištáľové školenie

krištáľové školenie

krištáľové školenie

krištáľové školenie