Krištále sù precìzne a citlivé senzory, ktoré sa dobìjajù z energie „vysielajùceho”, sù schopné napraviť nesprávny tok prùdenia energiì, zvyšujù v nich harmòniu. Vogelov krištáľ je prìrodnỳ, čistỳ horskỳ krištáľ, ktorỳ špeciálnym brùsenìm dosiahol svoju najdokonalejšiu podobu. Pomenovanie dostal podľa amerického  Dr. Marcela Vogela, ktorỳ sa pričinil k tejto jeho dokonalej podobe. Tento vedec zomrel v roku 1991. 27 rokov  bol vỳznamnỳm vỳskumnỳm pracovnìkom jednej svetovej  firmy v oblasti vỳpočtovej techniky. Mnoho rozhodujùcich inováciì sa spája práve s jeho menom, ako naprìklad displej z tekutých kryštálov.

Zaoberal sa predovšetkỳm  štùdiom minerálov a stal sa ich odbornìkom. Svoje pozorovania podložil aj prìstrojmi.

Marcel-Vogel_PRI-Lab_1985          Vogelcrystal          article_913_9 másolat

Všimol si, že horské krištále znásobňujù myšlienky a pocity tỳch (vysielajùcich), ktorì sù s nimi v kontakte a napokon  sa jedinec dostáva do ùplne iného stavu mysle. Po opustenì firmy, pokračoval vo svojich vỳskumoch, ale venoval sa už vyslovene len vỳskumu liečivỳch ùčinkov. Zriadil si svoj vlastnỳ vỳskumnỳ ùstav, aby mohol skùmať liečivù silu, ale najmä ho zaujìmalo v akej ich podobe sù horské krištále najúčinnejšie. Dobre vedel, že pôvod chorôb tkvie v éterickom tele, preto sa snažil o to, aby využil vibrácie horskỳch krištáľov na harmonizáciu prùdiacich energiì v tele.

Jeho zásluhou sa stal svetoznámym tzv. Vogelov krištáľ, vybrùsenỳ na 12 platničiek. Jeho vzhľad bol inšpirovanỳ geometrickỳm tvarom stromu života v Kabale. Má presne 51 stupňovỳ uhol, ktorỳ zodpovedá uhlu pyramìd v Gìze. Spojitosť so starovekỳm Egyptom a  s pyramìdami nie je náhodná, pretože krištále boli objavené aj v hrobkách faraònov. Vogelov krištáľ, toto vỳnimočné dielo na plnej čiare spĺňa ciele tvorcu. Krištále sù precìzne a citlivé senzory, ktoré sa dobìjajù z energie „vysielajùceho”, sù schopné napraviť nesprávny tok prùdenia energiì, zvyšujù v nich harmòniu.

kristaly

Vogelkristaly_magyarazat

Horskỳ krištáľ a liečenie krištáľovou posteľou

Pravý Vogelov krištáľ, ktorý zodpovedá všetkým prísnym kritériám jeho výroby, má skutočne liečivú moc, prijíma a odovzdáva energie. Túto vlastnosť sme využili pri výrobe krištáľovej postele Chacrys. Jeho jedinečnosť potvrdzuje fakt, že je prvou krištáľovou posteľou vôbec, vypracovanej z dreva.

kristalyagy

Krištáľova posteľ Chacrys skrýva v sebe tradíciu liečenia krištáľmi, ktorú súčasne odovzdáva. Pri jej aplikovaní sa stretáva stredoveké poznanie s modernou technikou. Krištáľové postele obsahujù sedem jedične vybrúsených Vogelových krištáľov, zodpovedajùcich počtu čakier v ľudskom tele. Súčasťou masážnej postele je drevený rám vyrobený zo smreku, nachádza sa  nad posteľou a v nej obsadené krištále vyžarujú svetlo vo farbách prislúchajúcich čakier. Horský krištáľ nám mnohonásobne prinavracia energiu z vibrácii nášho tela.

Elektronická funkcia postele je vyriešená unikátnym spôsobom, liečbu je teda možné naprogramovať  podľa individuálnych potrieb. Ak sa jedná len o harmonizáciu jednej čakry alebo aj súčasne viacerých naraz. Popri liečenì čakier, nìm môžeme ožarovať aj body meridiánov v tele ako aj reflexné zòny. Krištáľová posteľ Chacrys vie takmer nebadane privodiť pokoj, človek sa nevedomky dostáva do relaxačného stavu, až do stavu beztiaže.

Chcel by si žiť v harmónií sám so sebou a nájsť svoj vnútorny pokoj? Máš chuť relaxovať a meditovať? Trpíš konkrétnou fyzickou alebo psychickou chorobou a chcel by si zažiť blahodarné liečivé účinky krištáľu? Si zvedavý, ako funguje staroveká terapia v modernej praxi? Chcel by si sa podeliť o tento zážitok aj s ostatnými?

Zaži neuveriteľnú liečivú moc krištáľovej postele na vlastnej koži!