Az isteni energia teremtéskori rezgésének ősi szanszkrit jele.

Az om (más írásmóddal aum) misztikus mantra, amelyet az általában Rigvéda néven ismert ősi védikus szent szövegekben jegyeztek le. Ez a több vallásban is, például a hinduizmusban, a buddhizmusban és a dzsaiinzmusban szentnek tekintett szanszkrit hang Indiából származik. Omkaraként is utalnak rá, ami azt jelenti: “om szótag”, a szanszkritban pedig néha pranaváank nevezik, jeletnése: “amit hagnosan kiejtenek”. Az om szent mantraként áll a letöbb hindu szöveg elején, hogy a Védák bármelyik szakaszának felolvasása, illetve az imádságok előtt és után elhangozzék.

buddhistaszerzetes_ibtimesuk_2016

Az omot először az Upanisádok című védikus szöveggyűjtemény írta le, mindent átfogó titokzatos entitásaként, és a hindu filozófia és vallás általános jeleként azóta is mindenütt megjelenik a hindu művészetben.
A teremtés kezdetén az isteni, mindent magában foglaló tudat az első és eredeti rezgés alakját öltötte magára, amely om hangként nyilvánult meg. A teremtés előtt üresség volt. A shunjakasha néven ismert üresség jelentése: “nincs ég”. Ez több, mint a semmi, mert a lehetségesség látens állapotában minden létezett. 
A hinduizmus puránikus ágában az aum a három isten egységének misztikus neve. Az “a” Brahmára, az “u” Visnura, az “m” pedig Mahadévéra, vagy ismertebb nevén Sivára utal. A három hang a három védikus szöveget, a Rigvédát, a Számavédát és a Jadzsurvédát is szimbolizálja. A hindu filozófia szerint az “a” a teremtést képviseli, amelynek során minden létező Brahma arany középpontjából áramlott ki; az “u” elmeséli, hogyan őrizte meg Visnu a világot azáltal, hogy egy felette lévő lótuszvirágon egyensúlyozta Brahmár; az “m” pedig a létezés ciklusának azt a végső szakaszát szimbolizálja, amikor Brahma álomba merült. Sivának ekkor kell belélegeznie, hogy minden létező dolog felbomoljon, és a saját lényegére redukálódjon. Az omról azt tartják, hogy ez az eredeti hang, amely minden egyéb hangot, minden szót, minden nyelvet és minden mantrát magában foglal.

The-Meaning-Of-The-Symbol-Om

OM Mantrák

Sok nyugati spirituális csoport használja ma az om szimbólumot a meditációt vagy a spirituális fejlődést elősegítő énekként vagy mantraként, amelyet általában a védikus írásmóddal rajzolnak fel. Az om hang ismerős elem például a jóga számos formájának gyakorlatában. Ez a legfőbb mantra és a legszentebb szó. Használják az univerzum természetén való elmélkedés során, a légzéstechnikák gyakorlása közben énekelve pedig
a tüdő minden részét megmozgatja. Patandzsáli jóga-szútráiban, amelyek az asztánga-jóga alapját képviselik, az omot Isten hangjának tekintik.

A védikus filozófia advaita védánta iskolájában az omot használják a hármasság egyként való jelzésére, de az om arra is utal, hogy a létezésünk “hamis”. A szent szó éneklése emlékeztet: ahhoz, hogy az úgynevezett valóság fátyla mögé nézhessünk, meg kell értenünk, hogy a végtelenség igaz természete rejlik e mögött az illúzió mögött. A születés, halál és újjászületés moksának vagy számádinak nevezett körforgásától megszabadulva akként láthatjuk a létezést, ami, és eggyé válhatunk az egésszel. Az igazi tudást elérve megszűnik a különbség tudó és tudott dolog között:
az ember maga válik a tudássá. Az om ennélfogva annak a végső igazságnak a hangja vagy szimbóluma, hogy minden egy.
A tibeti buddhimus egyik legmélyebb mantrája, amelyet gyakra vésnek a Mani-kövekre, az Om mani padme hum, azaz “om a lótusz ékességének, hum”. Ezeket a szavakat papírtekercsekre is írják és imakerekekbe helyezik. Az élő om szimbólum a teoista és a szikh vallás különböző formáiban is létezik. Néha “úgy legyen”-ként fordítják, mint a héber “ámen” magasztalást vagy a druidák “awen”-jét. A szikhek által használt ek onkar szimbólum, amelynek a jelentése: “isten egy”, az om jelkép egy másik változata, amely magában foglal egy gyógyító-védelemző jelet is.