Karmikus

Nyerjünk  bepillantást abba, hogy jelenleg milyen lehetőségek állnak a rendelkezésünkre egy ember életének karmikus elemeinek vizsgálatára, illetve miként értelmezi a karmát a parapszichológia, amely az extrapszichológia, numerológia, kronobiológiai pszichogenetika, transzcendentális karmaasztrológia és a Tarot segítségével komplexen tudja ezt vizsgálni.

Be kell látnunk, hogy az inkarnáció, reinkarnáció és a karma fogalmának megjelenése szinte egyidős az emberiséggel, földrajzi, vallási és kulturális hovatartozás nélkül. Sokszor próbálták elnyomni, de titkos tanokban, akár szimbolikus megjelenésekben tovább élt és a mai napig fennmaradt.

Először az inkarnáció jelentését ismerjük meg, ami testet öltés, vagy megtestesülés

A lélek többször is testet ölthet, és a testi élete során halad a lelki evolúcióban a teljes megtisztulás felé. Az ember tehát örök körforgásban létezik a megszületés, élet, halál, majd az újjászületés általi megtestesülés folyamatában. Ezt az ismétlődést nevezzük reinkarnációnak.

A karma szanszkrit (ősi indo-európai) szó, ami „tett”-et jelent. A karma az az erő, amely az inkarnációhoz vezet. Másik szinonimája a sors, vagy végzet. Az inkarnáció tehát olyan mechanizmus, amellyel a karma működik. A kettőt együtt kell vizsgálni. A karma ok és okozat, akció és reakció elvén működik. Mindaz, amit előző életeinkben megtettünk, vagy nem tettünk meg, bizonyos hatásokat fog eredményezni jelenlegi életünkben csakúgy, mint az eljövendő életeinkben. A karma törvényei tökéletesen igazságosak. A lélek mindig szabad akarattal rendelkezik. A karma boldogságot, vagy szomorúságot hozhat a kiérdemelt cselekedeteinktől és a választott utunktól függően. Nem célja a jutalmazás, vagy a büntetés, csupán a tudatalatti fejlődése, megtisztítása. Amint megtisztult, nincs többé szükség karmára, karmikus ciklusokra. A karmikus ciklusok életek láncolatai, melyeket azért élünk le, hogy megszabaduljunk az előző életekben szerzett negatív tapasztalatoktól. A végső eredmény: zéró. A megszerzett pozitív ok semlegesíti a negatív okokat. Ha minden tanulandó leckét megtanultunk, akkor fejezzük be a karmikus ciklust. Az egyenleg zéró, a lélek megtisztul, s már nincs szükség, hogy visszatérjünk tanulni. Minden lélek olyan szülőt választ, aki a karmikus lecke megtanulásához szükséges biológiai és fizikai környezetet biztosítani tudja. Az összes lecke és cselekedet rögzítve van az egyén Akasha lemezein, amelyek az új élet meghatározásánál lesznek felhasználva. Ezek a lemezek valamennyi előző, jelen és jövendő életeink összegzését tartalmazzák, s ezeket a tudatalattink tárolja. Az inkarnálódó lelkünk egy sokdimenziós kozmikus lény, amely a világ kezdete óta létezik és egyetlen célja a fejlődés. Az inkarnálódó lelkek sorsfelvállalása csak ritkán izolált. Legtöbbször nem csupán egyéni karmáról van szó, bár minden lélek elsősorban önmagáért felelős. Sokféle karmatípus létezik az egyénin kívül. Párkapcsolati, családi, vagy kollektív karma. Legfontosabb feladatuk, hogy az evolúciós folyamat részeként, egymásra épülő inkarnációk során megszerezzék a kellő tapasztalatokat a lélekcsoport és a kozmikus tudatmező számára. 

„ Nincs kötelező karma! A sors megváltoztatható, de legalábbis manipulálható. A sorsváltoztatás képessége mindannyiunk rendelkezésére áll. Életünk során gyakran érkezünk elágazásokhoz, ahol döntenünk kell, merre induljunk tovább. Ha az egyik irányt választjuk, sokszor mindörökre elvész a másik, de éppen ezekkel a választásokkal alakítjuk a sorsunkat. Felelősséggel tartozunk önmagunknak, s ezt nem lehet sem másokra, sem egy misztikus felsőbb hatalomra áthárítani! Az Univerzum elsősorban tudatosságot kíván tőlünk. Az élet minden pillanatában válaszutak előtt állunk, és mi döntjük el szabadon, hogy merre induljunk el, de a döntés után vállalnunk kell a következményeket.
(Griga Zsuzsanna: Transzcendentális asztrológia   II.rész)

A karmikus mutatókat vizsgálja a karmaasztrológia, amely az 1920-as évek ezoterikus asztrológiai felfogásából eredeztethető. Ezen belül a Transzcendentális karmaasztrológia, amely felhasználja a szoros állású transzcendens égitesteket (aszteroidák, kentaurok) a születési képletben, és segítségükkel a rejtett karmikus rétegeket fedi fel. Elfogadja az ősi hermetikus bölcsességet: ami fent, úgy lent, valamint Carl G. Jung véleményét, mely szerint nincsenek véletlenek, csupán szinkronicitás létezik, minden mindennel összefügg és kölcsönhatásban van. Meg kell még említeni a numerológiát is, amely szintén kutatja az egyén és az emberi kapcsolatok karmikus mutatóit. A Tarot kártyát ismerők és használók is tudják, hogy a lapok is segítenek a karmikus témák felismerésében. A választott lapot sem „véletlenül” húzzuk ki, hanem a tudatalattink üzen. Ezen módszerek együttes alkalmazása egyértelműen rá tud mutatni az egyén karmikus feladataira. Nehezebb esetekben használják a regressziót, ami egyben gyógyításként is alkalmazható. A kronobiológia az egyén veleszületett energetikai mutatóiról ad képet fizikai, lelki és szellemi szinten, illetve arról, hogy a lelki problémák milyen testi betegség formájában nyilvánulhatnak meg.

Egy dolgot szem előtt kell tartanunk. A karma szó sok emberben félelmet kelt! Kétségbeesve mondják: „nekem karmám van!”. Mintha valamilyen betegség lenne. A jó hír (vagy rossz), hogy mindenkinek van! Azt is tudni kell, ha egy nehéz karmikus helyzetet nem tudunk megoldani, és már úgy érezzük, hogy hiába küzdünk tovább, már nem tehetünk többet, akkor elengedhetjük, vagy lezárhatjuk azt. Csak annyit kell tennünk, hogy tudatosan felvállaljuk a kudarcunkat, belátjuk, hogy tovább már nem megy. Nem hazudunk önmagunknak és az Univerzumnak. Ehhez bátorság és őszinteség kell. Ilyenkor megszakítjuk a karmikus láncot. Ezt nevezzük karmatörésnek. Erre bárki alkalmas. A karmaasztológiai képletfejtés során egyértelműen látható az avatott szem számára, hogy ki milyen karmikus sérüléseket hozott az előző életeiből és az a mostani életének milyen területén restimulálódik. Az is kiolvasható, hogy dolgozott-e már a megoldáson előző életeiben, vagy most kezd hozzá, vagy már mindekképpen le szeretné zárni a karmikus feladatát.

Mi adhat segítséget?

Néha elég, ha mindezekkel tisztában vagyunk, tudatosabban élünk, könnyebben fogadjuk el az eseményeket. A pozitív gondolkodás pozitív eseménysorozatok megindulását segíti. Ha a negatívumokon rágódunk, egyre több lelki blokkot képezünk, megtörve a test-lélek-szellem harmóniáját, ami betegségek formájában jelenhet meg.

A kristályágy terápia segíthet a lelki blokkok oldásában, a pozitív gondolatok áramlásában. Sokan a terápia alatti meditatív állapotban „látják” meg a megoldást a problémákra, vagy értik meg a probléma okát. Ha harmónia van bennünk, akkor az a környezetünkre is kihat, és ránk is pozitívan hat vissza. Itt is érvényes a Newtoni törvény:” minden akciót azonos mértékű reakció követ”, vagy amit Buddha tanított: „az vagy amit gondolsz, és azzá lettél amit gondoltál”

Itt megtalálsz mindent, amit a karmáról tudni szeretnél KLIKK

Popper Péter bölcseletes gondolatai, hogy mi mindent tehetünk mi magunkért KLIKK