Egymást fedő körökből álló, ókori spirituális hitrendszereket tükröző geometriai minta.

Úgy vélik, az élet virága az univerzum egyik legszakrálisabb mintája; hét vagy több egymást metsző körből áll, ahol minden egyes kör
középpontja az őt körülvevő legfeljebb hat, vele megegyező sugarú kör kerületén nyugszik. A központi kört körülvevő köröket azonban
nem szükséges tisztán vagy teljesen lerajzolni. Néhány ókori szimbólum csak egyetlen kört vagy hatszöget tartalmaz. A tizenhárom körös
minta az élet gyümölcse néven ismert, amelyben a körök a valóság aspektusait képviselik.

This NASA/ESA Hubble Space Telescope image of the cluster Westerlund 2 and its surroundings has been released to celebrate Hubble’s 25th year in orbit and a quarter of a century of new discoveries, stunning images and outstanding science. The image’s central region, containing the star cluster, blends visible-light data taken by the Advanced Camera for Surveys and near-infrared exposures taken by the Wide Field Camera 3. The surrounding region is composed of visible-light observations taken by the Advanced Camera for Surveys.

Ezeknek a rendszereknek a segítségével állítólag mindenhez hozzáférhetünk az emberi testtől a galaxisokig. A világegyetem tervrajzának tekintett élet gyümölcse tartalmazza minden atom, minden molekurális szerkezet és minden életforma
– lényegében minden létező – kivitelezési modelljének az alapját.

Az élet virága és ennek sarja, az élet magva szimbólumát Metatron angyallal, a bibliai Énok prófétával és a vesica piscis vallási szimbólummal hozták összefüggésbe, valamint Borromeo-gyűrűvel, amely három egymásba kapcsolódó körként alkotja a háromság általánosan elfogadott
jelét. Pontos eredete azonban nem tisztázott.

Az egyiptomi Abüdoszban, I. Széthi körülbelül  Kr.e. 1290 és 1279 között épült főtemplomának a hátuljában áll egy Ozirionnak nevezett különös építmény, amely legalább 1000 évvel megelőzte a templom építését. Az Ozirion néhány kőtömbjén több egymást metsző körökből álló vésett minta és látható. Ez a lépsejtes mintázat tartalmaz egy “élet virága”  néven ismert halmazt is.

Szkennelés 2 másolat

A mintázatot kísérő, alig kivehető szöveg, amely talán a minta eredetére utal, tartalmazza a görög théta, epszilon, és lambda betűket. Van két görög szó is – Theos Nilos -, amely azt jelenti: “a Nílus istene.” Egy másik betű úgy néz ki mint az archaikus görög diagramma, amelyet alkalmanként használtak a későbbi görög matematikai szövegekben.  Az abüdoszi oszlopok magasságából következően úgy tűnik, ez a “graffiti” csak azután kerülhetett oda, hogy a templomot már nem használták, és az Oziriont elkezdte feltölteni a homok.
Viszonylag friss kutatások szerint ezek a szimbólumok nem származhatnak Kr. e. 535-nél korábbról, de az a legvalószínűbb, hogy a Kr. u. II. vagy IV. századból valók.

floweroflife

Az élet virágát gyakran összekapcsolják az élet fájával, ezzel a mitológiákból világszerte ismert képpel. Az élet magjával egyetemben a kortárs Kabbala-hagyományban az élet fáját is a gyümölcsfa életciklusát ábrázoló geometria részének tekintik.

A New Age egyes irányzatai szerint az élet magja a teremtés hat napjának a jelképe, amelyet hét darab, hatos szimmetria szerint elhelyezett kör alkot. Az így keletkező körminta az élet virága minta alapelemét adja ki. Az első napot vesica piscis (jelentése: halhólyag) megteremtésének tekintik. A második nap teremtése az élet hármasságának felel meg, amelyet minden egyes nappal egy-egy új kör követ, amíg a hét kör megalkotja az élet magját. A New Age irányzatai a vesica piscis mintát az indiai vallásokban megjelenő és a nőiességet képviselő jóni-szimbólumként is értelmezik.

VESICA PISCIS

vesica piscis

Az élet virága számos, az univerzum összefüggéseit jelképező matematikai és geometriai szabályt foglal magában. Ha az élet virágával ajándékozunk meg valakit ékszer vagy festmény formájában, az olyan, mintha egyetlen kőben vagy képben az egész világot nyújtanánk neki.
Pogány értelemben azt tartják róla, hogy tartalmazza minden élő dolog feljegyzését, akárcsak az Akasha-krónika, és hogy ez a minden lényen keresztüláramló élet egybefüggő voltának vizuális megjelenítése.
Az élet tojása az élet virágából vett egyszerűbb ábra, amelyet általában hét, egymást kölcsönösen metsző kör alkot.
Alakja állítólag pontosan megegyezik a soksejtű embrióéval a létrejöte utáni első órákban.

Metatron kocka

A Metatron-kocka (a judaizmusban Metatron volt Énok, Noé leszármazottja, aki arkangyallá változott; apokrif iratokban, például Énok II. könyvében is megemlítik) az öt platóni testet jeleníti meg, amelyek az élet virágából származhatnak. Az öt test által képviselt geometriai formák olyan minták, amelyekből minden élet ered. Azért létfontosságúak, mert a szerves élet építőkockái, és megtalálhatók az ásványokban, az eleven és szerves létformákban, a hangban, a zenében és a nyelvben. A Metatron-kockát a gonosz szellemeket távol tartó szent jelképnek is tekintik.

metatron